PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāles darbības sākums 2007./2008.mācību gadā:

  • Tā kā Balvu pilsētā un rajonā nav bijis nevienas profesionālās izglītības iestādes, tika meklētas iespējas profesionālās izglītības nodrošināšanai
  • Pakalpojumu sfēra - viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Balvu pilsētā un rajonā
  • Rīgas Valsts tehnikums, ievērojot ES nostādnes par reģionālo attīstību, bija gatavs atvērt savu filiāli Balvu pilsētā
  • Pašvaldība bija ieinteresēta Rīgas Valsts tehnikuma