PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

Izskan PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Balvu teritoriālās struktūrvienības 10. izlaidums, kuru absolvē 12 gudri, zinātkāri jaunieši, un notiek atvadas no Rīgas Valsts tehnikuma, kurš Balvos savu darbību uzsāka 2007.gadā, pateicoties toreizējai Balvu novada domes priekšssēdētājai Inārai Ņikuļinai. Tika atvērta Ekonomikas nodaļas izglītības programma “Komerczinības” ar specialitāti “Komercpakalpojumu darbinieks”. 2012.gadā tiek atvērta otra mācību programma “Enerģētika un elektrotehnika” ar iegūstamo specialitāti “Elektrotehniķis”. Iespēju mācīties Rīgas Valsts tehnikuma Balvu teritoriālajā struktūrvienībā izmanto gan Balvu novada, gan starpnovadu jaunieši un 113 no tiem absolvē tehnikumu. 108 jaunieši iegūst Komercpakalpojuma darbinieka specialitāti un 5 iegūst Elektrotehniķa specialitāti.

2017.gadā Izglītības un zinātnes ministrija vairs neatbalsta finansējumu Balvu teritoriālajai struktūrvienībai, jo samazinās izglītojamo skaits un tiek lemts, ka tie jaunieši, kuri mācījās Balvos, tiem tiek ļauts pabeigt Balvu struktūrvienību, bet jaunas grupas vairs netiek atvērtas un jauni audzēkņi netiek uzņemti. Balvos paliek viena profesionālā izglītības iestāde, un tā ir Balvu novada pašvaldības dibināta Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, kura arī pārņem Rīgas Valsts tehnikuma programmu “Komerczinības”. Rīgas Valsts tehnikuma Balvu teritoriālās struktūrvienības vadītāji bija Terēza Čudarkina, Solvita Gabranova, Antra Eizāne un Biruta Vizule.

Šodien atskatoties pār plecu, noietais ceļš, kurš aizsākās 2007.gadā, ir bijis brīnišķīgs, jo tik daudziem audzēkņiem tika dota iespēja tepat Balvos iegūt profesionālo kvalifikāciju un kļūt par jauniem speciālistiem, iepazīt darba pasauli, veidot darba attiecības, izejot mācību un kvalifikācijas prakses uzņēmumos. Jaunieši ar lepnumu nesa tehnikuma vārdu gan profesionālajos konkursos, gan sporta sacensībās. Absolvējot tehnikumu, tiek izmantota iespēja uzreiz uzsākt darba gaitas vai arī izvēlēties un studēt tālāk augstākajā mācību iestādē. Trīs gadus pēc kārtas absolventi ieguva Latvijas simtgades stipendiju un PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Goda zīmi.

Katrs ar lepnumu izjūt piederību PIKC “Rīgas valsts tehnikums” lielajai saimei un apzinās, ka vienmēr būs daļa no tās. Katrs pedagogs ar

ļoti lielu atbildību un profesionalitāti sagatavoja jaunos speciālistus darba dzīvei, sniedza zināšanas un mācīja vērtības.

3. jūlijā noslēdzās PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” darbība Balvos, saglabājot draudzīgas attiecības ar Balvu novada pašvaldību un Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu. PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” direktore Dagnija Vanaga vēlēja, lai katram ir savs mērķis uz ko tiekties, kas liek doties uz priekšu, sasniedzot dzīvē labāko: “Lai viss, pēc kā ilgojas Jūsu sirdis, reiz piepildās! Ejiet droši pretī saviem izaicinājumiem, jo viss jaunais tikai padara dzīvi krāsaināku un bagātāku!”

Tehnikuma direktore izteica pateicību Balvu novada pašvaldībai par sadarbību, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Intai Kaļvai un struktūrvienības vadītājai Birutai Vizulei par ieguldīto darbu mācību procesa organizēšanā un nodrošināšanā, visiem esošajiem un bijušajiem pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem. Šķiroties neteica ardievas, bet gan uz redzēšanos!

Šodien priekšā mums ir nākošais ceļš, katram savs, kāds tas būs, tas nav no svara, pats galvenais, lai tas būtu saskaņā ar mums pašiem, ar mūsu mērķiem un sapņiem. Nešaubīsimies par sevi, atcerēsimies, ka tikai tiem darbiem ir spēks, kuri nāk no sirds. Būsim patiesi pret sevi un apkārtējiem cilvēkiem, ieklausīsimies savā iekšējā sirds balsī, būsim pacietīgi, saprotoši, mīloši un piedosim sev un citiem! Laimīgs ir tas, kurš atrod un izdzīvo savu īsto un sev nolemto dzīves ceļu!

Fotogrāfijas no izlaiduma pieejamas šeit.