PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

21.oktobrīs rudens lietainais rīts netraucēja jauniešiem doties izglītojošā pieredzes apmaiņas braucienā uz blakus novadu Alūksni, ko organizēja „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra” pārstāvji.

Aktivitātes bija veltītas jauniešu izglītošanai un zivsaimniecības popularizēšanai jauniešu vidū.

Pirmā aktivitāte notika Ziemera pagastā, kur SIA “GMS” īpašnieks Uldis Bērziņš audzēkņus  iepazīstināja ar savu saimniecību. Zivju, lielākoties storu mazuļus, sākumā audzē baseinos siltinātā zivju mājā, tālāk zivis realizē citiem audzētājiem vai audzē savā saimniecībā mākslīgi izraktos dīķos. Dīķos audzē arī karpas, foreles un līņus. 

Pēc tam devāmies uz kafejnīcu “Cepurīte”, kur tika uzsauktas gardas pusdienas.

Ar jaunu enerģiju devāmies uz Alūksnes salu, kur Alūksnes novada pašvaldība izveidojusi aģentūru “ALJA”, tā ir atbildīga par novada publisko ūdeņu uzraudzību. “ALJA” direktors Māris Lietuvietis pastāstīja, ka aģentūra sadarbojas ar biedrību “C.Albula” un Alūksnes bērnu un jauniešu interešu centru. Biedrības darbinieki un citi entuziasti organizē bērnu vasaras nometnes, talkas, makšķerēšanas sacensības. Kopējās aktivitātēs, popularizējot dabai un zivju resursiem saudzīgu attieksmi, speciālisti izglīto un informē jauno paaudzi un pārējo sabiedrību par vides aizsardzības un saudzēšanas jautājumiem.

Jauniešiem stāstījumi un brauciens ļoti patika un aizrāva, jo noslēdzās ar jautru dziesmu autobusā braucienā mājup.